Grundlagen & Grammatik


Klasse Wort Subj. Obj. von Dem. I dieser Dem. II. jener Poss. mein ganz/alle -ote
Adjektiv -zuri

-
ni- -ni


1 -
u- -ku-m(w)- mtu a- -m(w)- wa huyu yule wangu yote
mzuri

-
tu- -tu-sote

2 -
m(w)- -wa-nyote


wa- watu wa- -wa- wa hawa wale wangu wote
wazuri
3 m(w)- mti u- u- wa huu ule wangu wote
mzuri
4 mi- miti i- i- ya hii ile yangu yote
mizuri
5 (ji-) jina li- li- la hili lile langu lote
zuri
6 ma- majina ya- ya- ya haya yale yangu yote
mazuri
7 ki-(ch-) kitabu ki- ki- cha hiki kile changu chote
kizuri
8 vi-(vy-) vitabu vi- vi- vya hivi vile vyangu vyote
vizuri
9 n- habari i- i- ya hii ile yangu yote
nzuri
10 n- zi- zi- za hizi zile zangu zote
nzuri
11 u- usiku u- u- wa huu ule wangu wote
mzuri
15


16 mahali mahali pa pa pa hapa pale pangu pote
pazuri
17 mjini ku ku kwa huku kule kwangu kote
kuzuri
18 mwilini m m mwa humu mle mwangu mwote
mzuri

Klasse Wort schön -zuri klein -dogo gut -ema viel(e) -ingi andere(r) -ingine schlecht -baya
gross -kubwa lang -refu

-

1 -


m(w)- mtu mzuri mdogo mwema - mwingine mbaya
mkubwa mrefu

-

2 -


wa- watu wazuri wadogo wema wengi wengine wabaya
wakubwa warefu
3 m(w)- mti mzuri mdogo mwema - mwingine mbaya
mkubwa mrefu
4 mi- miti mizuri midogo myema mingi mingine mibaya
mikubwa mirefu
5 (ji-) jina zuri dogo jema - lingine baya
kubwa refu
6 ma- majina mazuri madogo mema mengi mengine mabaya
makubwa marefu
7 ki-(ch-) kitabu kizuri kidogo chema - nyingine kibaya
kikubwa kirefu
8 vi-(vy-) vitabu vizuri vidogo vyema vingi vingine vibaya
vikubwa virefu
9 n- habari nzuri ndogo njema - nyingine mbaya
kubwa ndefu
10 n- nzuri ndogo njema nyingi nyingine mbaya
kubwa ndefu
11 u- usiku mzuri mdogo mwema mwingi mwingine mbaya
mkubwa mrefu
15


16 mahali mahali pazuri
pema

17 mjini kuzuri
kwema

18 mwilini mzuri
mwema


Klasse Wort schön -zuri wenige -chache neu -pya scharf -kali

ein(er) moja zwei -wili drei -tatu

-

1 -


m(w)- mtu mzuri - mpya


moja - -

-

2 -


wa- watu wazuri wachache wapya


- wawili watatu
3 m(w)- mti mzuri - mpya


mmoja - -
4 mi- miti mizuri michache mipya


- miwili
5 (ji-) jina zuri - jipya


moja -
6 ma- majina mazuri machache mapya


- mawili
7 ki-(ch-) kitabu kizuri - kipya


kimoja -
8 vi-(vy-) vitabu vizuri vichache vipya


- viwili
9 n- habari nzuri - mpya


moja -
10 n- nzuri chache mpya


- mbili
11 u- usiku mzuri
mpya


mmoja -
15


16 mahali mahali pazuri17 mjini kuzuri18 mwilini mzuri